Upitnik za grafičke valjke, opšti upitnik za gumiranje valjaka

Upitnike je obrazac u Microsoft Word formatu. Upitnik se može štampati blanko ili popunjen (siva polja štampač ne štampa, odnosno samo ova polja se mogu popunjavati). Popunjeni upitnik se može poslati i emailom na email adresu navedenu na upitniku.

Uputstvo za popunjavanje upitnika

Za popunjavanja Upitnika za grafičku industriju/ Porudžbina za gumene obloge štamparskih valjaka kao i Upitnika za gumenu oblogu valjaka u cilju tačnog određivanje gumene obloge, potrebno je definisati dole navedene parametre, koji su neophodni za proizvodnju kvalitetnog proizvoda:

 • tip mašine
 • naziv valjka (funkcija valjka npr: nanosač boje, razribač, valjak za vlaženje itd)
 • Parametri valjka:
  • prečnik metala (spoljni prečnik metalnog jezgra)
  • gotov prečnik (prečnik na koji se gumira)
  • dužina plašta (dužina gumene obloge)
  • ukupna dužina
  • tvrdoća (tvrdoća gume od 20 do 100 ShA)
 • Veoma važno:
  • hemijski uticaji (npr:etilacetat, alkohol, itd)
  • radna temperatura
  • sredstva za pranje

Ukoliko poručite obnavljanje pohabanih mesta ležajeva, odnosno poručite kompletan valjak sa metanom osovinom, molimo Vas iste označite u odgovarajućem polju!

Böttcher Hungária Zrt.

HU-8658 Bábonymegyer, Szent István utca 44/A
Tel.: +36 84/527-900
Fax: +36 84/527-901

Böttcher Romania SRL

RO-535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 45.
Tel: +40 266 218 125
Fax: +40 266 217 625
E-mail: office.odorheiu@boettcher-systems.com

Böttcher SRB doo Novi Sad

SRB-21000 Novi Sad, Industrijska 3.
Tel.: +381 21/4892-800
Fax: +381 21/4892-805
E-mail: boettcher.srb@boettcher-systems.com

Data management

Cookie policy

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.